Svetovanje v razveznih postopkih in po razpadu izvezakonske skupnosti

Center za socialno delo izvaja vrsto javnih pooblastil. V okvir Svetovanje v razveznih postopkih in po razpadu izvezakonske skupnosti sodi:

  • pomoč pri urejanju odnosov v družini (partnersko, družinsko svetovanje),
  • svetovalni razgovori ob razvezi zakonske zveze, razhodu izvenzakonskih partnerjev,
  • pomoč pri sporazumevanju in oblikovanju dogovorov med staršema glede varstva in vzgoje otrok, preživnine ter stikov,
  • izdelava mnenj glede zaupanja otroka v vzgojo in varstvo, preživnine in stikov ter posredovanje teh sodišču, 
  • pomoč pri urejanju stikov otroka s staršem, pri katerem ne živi, 
  • pomoč pri sporazumevanju o statusnih vprašanjih otrok (sprememba imena, priimka, stalnega bivališča, državljanstva),
  • pomoč pri urejanje drugih vprašanj v primeru medosebnih sporov, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj.

Strokovna delavka na področju varstva družine:
Viktorija Kralj Požar
04/537-14-23