Delo z otroki in mladostniki s težavami v odraščanju ter z otroki s posebnimi potrebami

Odraščanje je posebno obdobje, polno sprememb in nepričakovanih situacij tako za odraščajočega kot za njegovo družino. Kadar pa odraščanje postane problem, se lahko starši ali mladostniki sami obrnejo po svetovalno pomoč v Center. Takrat informiramo, svetujemo, vključimo prostovoljca…

V primeru, da pride do kršitev pravil, norm ali zakonov, se z družino srečamo v Centru za socialno delo po uradni dolžnosti. Takrat preverimo razloge za težave otroka ali mladostnika, ki so lahko v neznanju, nezmožnosti ali celo nepripravljenosti upoštevati pravila.

Kakor so različni razlogi, so različni tudi načini ukrepanja, od svetovalne pomoči mladostniku in družini do izvajanja različnih ukrepov:
- po odločbi Centra za socialno delo – namestitev v Krizni center za mlade, v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino ali
- sodelovanje v postopkih pri sodniku za prekrške ali sodniku za mladoletnike ter izvajanje ukrepov sodišč (organiziranje družbeno koristnega dela, izvajanje navodil in prepovedi, nadzorstvenega ukrepa ali namestitve v zavod)

Pri tem je nujno tudi sodelovanje s šolami, zdravstvom, sodišči, vzgojnimi zavodi, stanovanjskimi skupinami… 

Na področju dela z otroki s posebnimi potrebami pa sodelujemo z različnimi službami za zagotavljanje pravic tem otrokom in mladostnikom: soglasje za vključitev v socialni zavod, ugotavljanje primernosti nege in varstva otroka na domu, uveljavljanje pravice do nadomestila za invalidnost ter dodatka za tujo nego in pomoč
 

Strokovna delavka na področju dela z mladimi
Anica Klinar
Telefon: 04/537-14-16