Kdo bo napravil Vidku srajcico

Program je namenjen rejniškim družinam. Družine, ki se ukvarjajo z rejniško dejavnostjo so večinoma v okolju nerazumljene in se soočajo s številnimi težavami in problemi zaradi dejavnosti, ki jo opravljajo. Otroci za katere skrbijo v okviru rejništva, so otroci s posebnimi potrebami in družine potrebujejo veliko dodatnega znanja in podpore v okolju, v katerem bivajo. Rejniki in rejnice so vključene v obvezno izobraževanje, ki ga v okviru redne dejavnosti izvaja pristojni center za socialno delo, vendar pa pri tem ugotavljamo, da pri delu z rejniškimi družinami potrebujemo celosten pristop, pomembno je njihovo vključevanje in povezovanje z okoljem, z namenom podpore rejniški družini in kvalitetnejšega opravljanja rejništva.