Zdravstveno zavarovanje

Po pogodbi z občinami Radovljica, Bled in Gorje izvajamo v Centru za socialno delo Radovljica zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov. Uveljavljajo ga lahko osebe s stalnim prebivališčem v občini Radovljica, Bled in Gorje, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 % minimalne plače
  • kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače
  • razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.
  •  

 Upravičenost posameznika do zdravstvenega zavarovanja s tega naslova se ugotavlja vsake tri mesece.
Obrazce za uveljavljanje pravice lahko dobite tukaj

 

Referentka za urejanje zdravstvenega zavarovanja oseb brez prihodkov je
Milena Baloh
Telefon: 04/537-14-31