Laična pomoč družini

Program "Laična pomoč družinam" je namenjen družinam, ki so v akutni ali kronični disfunkciji, imajo veliko problemov, ki jih ne znajo ali ne zmorejo uspešno reševati sami, so jih pa pripravljeni v sodelovanju z nami. Program se izvaja v družinah, na njihovih domovih in na terenu v popoldanskem času, ko je prisotna večina družinskih članov.