naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2018
6
SEP
IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON


V društvu Vzgon se združujejo strokovni delavci z namenom nudenja psihološke in psihosocialne pomoči posameznikom, družinam in skupinam. Delujejo na območju Zgornje Gorenjske.  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je društvu Vzgon podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike.

Glavni program izvajajo že dvanajsto leto.  Razvili so ga z namenom, da bi na področju Zgornje Gorenjske svetovanje in psihoterapijo približali čim večjemu številu prebivalcev, predvsem pa tudi socialno šibkejši populaciji, za katere je storitev brezplačna. Program je namenjen vsem, ki zaradi osebne stiske potrebujejo strokovno psihološko  pomoč. Vključijo se lahko odrasli posamezniki, pari in družine, pa tudi starši, ki se srečujejo z vzgojnimi dilemami.

Poleg glavnega programa že nekaj let izvajajo tudi program  Usmerjeni pogovori o odnosih, ki ga je razvila strokovna delavka Verona Šuštar  in je namenjen osebam z motnjo v duševnem razvoju.

Programe že vrsto leto sofinancirajo občina Jesenic, Kranjska Gora, Bled in Radovljica. Del sredstev pa vsako leto zberemo tudi s pomočjo donacij. Delovanja društva lahko podprejo tudi posamezniki s tem ko nam namenijo del dohodnine.

Novost letošnjega leta so  izkustveno- edukativne  delavnice, ki jih bojo izvajali za  starše dveh različnih skupin:

Prve delavnice so namenjene staršem vedenjsko in čustveno težavnih otrok in mladostnikov.  Starši se ob vedenjsko in čustveno zahtevnem otroku/mladostniku pogosto čutijo nemočne, neslišane in nerazumljene. Njihove izkušnje pogosto zaznamuje sram in nezadovoljstvo, kar še dodatno vpliva na vedenja otroka/mladostnika. V sklopu delavnic bodo spoznali kaj vedenjske težave so ter kako v konkretnih primerih ravnati. Spoznali bodo temelje teorije navezanosti. Osredotočili se bodo na tehnike za spodbujanje pozitivnega vedenja, na pomen jasne in natančne komunikacije ter postavljenih meja, ki otroku/mladostniku zagotavljajo temeljni okvir varnosti. Delavnice bodo podkrepljene z vajami za boljše razumevanje vedenja, tudi njihovega lastnega, saj tako lažje preusmerijo, ublažijo in umirijo izzivalno vedenje. Starši bodo imeli možnost izpostaviti konkretne primere, skupaj bomo proučili vzdrževalne dejavnike, ki vedenje utrjujejo in pripravili načrt. Delavnice bosta izvajali Verona Šuštar, zakonska in družinska terapevtka z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela z mladimi z vedenjskimi in čustvenimi težavami ter Nina Pohar, uni. dipl. socialna delavka, mediatorka.

Druge delavnice pa so namenjene rejnikom in drugim nadomestnim staršem. Oblikovala in izvajala jih bo psihologinja Alenka Rant, ki svoje več letne izkušnje, ki jih je pridobila kot izvajalka rejniške dejavnosti združuje s teorijo navezanosti, interpersonalno nevrobiologijo in čuječnostjo. Četudi se rejniki trudijo narediti vse, kar je v njihovi moči, lahko ostaja življenjska izkušnja iz otrokove primarne družine  (izguba staršev, zanemarjanje, zloraba) tako močna, da lahko vedno znova ogrozi utečen in varen ritem družine. Intuitivno starševsko ravnanje v rejništvu pogosto ne zadošča ali je celo neustrezno, zato rejniki za kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti potrebujejo ustrezno znanje in veščine. Udeleženci bodo pridobili znanja, ki jim bodo omogočala terapevtsko naravnanost, občutljivejše in bolj empatične odzive na tista otrokova vedenja, ki se sicer zdijo nesprejemljiva in netolerantna.  Rdeča nit posameznih srečanj izkustveno-edukativnih delavnic bodo tudi vaje čuječnosti, katerih namen je zniževanje starševskega stresa in spodbujanje čuječega starševstva.  Z izvajanjem teh delavnic bomo pričeli  v septembru. 

Obe vrsti delavnic (delavnice za starše otrok z vedenjsko in čustveno težavnih otrok in delavnice za rejnike) se bodo izvajale v majhnih skupinah, do 12 udeležencev in bodo zelo izkustveno naravnane. Posamezna srečanja bodo zajemala kratka interaktivna predavanja, pogovore, delo v parih in skupinah, igro vlog, ogled video vsebin.  Delavnice bodo za udeležence brezplačne.

Projekt izvajanja izkustveno edukativnih delavnic  bo trajal tri leta,  omogoča ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Junija smo na Jesenicah uspešno zaključili prvi sklop delavnic za starše, udeleženci so bili na izvedbo in vsebinami navdušeni, prav tako pa so dobili veliko praktičnih usmeritev pri vzpostavljanju kakovostnejših odnosov v družini. Rezultati so bili vidni že ob koncu delavnic.        

V jesenskem času bodo delavnice za starše potekale na Centru za socialno delo v Radovljici, pričele se bodo v ponedeljek, 17. septembra. Prijave zbiramo za starše na tel. številki 031 391 357 (Verona), za rejnike pa na tel. številki 041 322 330 (Alenka).

Vabilo dobite tukaj.

Pripravila: Veronika Šuštar

 

uredil : Branka
Datum objave : Četrtek, 6 September 2018 12:56

IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON IZKUSTVENO EDUKATIVNE DELAVNICE DRUŠTVA VZGON

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice