naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2018
18
SEP
REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO


S 1. 10. 2018 bo zaživel Center za socialno delo Gorenjska s sedežem v Kranju, Koroška cesta 19. Vršilka dolžnosti direktorice Centra za socialno delo Gorenjska bo Urška Repar Justin, dosedanja direktorica Centra za socialno delo Radovljica. Dosedanji centri za socialno delo (Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič) pa bodo enote, ki jih bodo vodili pomočniki direktorjev.
 
Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva pa se, da bo sčasoma znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.

Reorganizacija posega samo v način delovanja in organiziranja centrov za socialno delo, ki bodo s tem postali učinkovitejši in uporabniku prijaznejši. Reorganizacija ne posega v same pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. Centri za socialno delo po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 predvidena nedostopnost Informacijskega sistema centrov za socialno delo (IS CSD). Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.

Nedelovanje sistema pa ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev planiranih v mesecu oktobru, to pomeni da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni.

Vir: MDDSZ

uredil : Branka
Datum objave : Torek, 18 September 2018 10:01

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO S 1. 10. 2018, ZA UPORABNIKE SE NE BO NIC SPREMENILO

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice