naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2012
15
MAJ
15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE


Poslanica ministra za delo, družino in socialne zadeve mag. Andreja Vizjaka ob 15. maju, mednarodnem dnevu družine

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin. Obeležujemo ga od leta 1993 in vsako leto na mednarodni in nacionalni ravni obravnavamo izbrano temo. Letošnja tema je »Zagotavljanje usklajevanja družinskega in delovnega življenja«.

 

V zadnjih desetletjih se države soočajo z demografskimi, socialnimi in ekonomskimi spremembami, ki vplivajo na poklicno in družinsko življenje njenih članov. Zmanjšuje se število članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, povečuje se udeležba žensk na trgu dela, kot tudi mobilnost zaposlenih. Slednje povzroča slabitev tradicionalnih družinskih omrežij, ki ponujajo nego in podporo mlajšim in bolj ranljivim družinskim članom. Istočasno se povečujejo tudi delovne obveznosti. V luči teh trendov usklajevanje družinskega in poklicnega življenja postaja pomemben cilj družinske politike. Vključuje ukrepe, kot so: starševski dopust, fleksibilne oblike dela, kakovostno otroško varstvo, zaščito pred nedopustno diskriminacijo v delovnem razmerju zaradi starševske odsotnosti in druge ukrepe, ki vplivajo na prijazno delovno okolje za starše.

 

Slovenija te strategije razvija že desetletja. Posebno pozornost posveča enaki obravnavi moških in žensk in varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih s številnimi možnostmi izrabe pravic omogoča staršem, lažje usklajevanje svojih starševskih in poklicnih obveznosti, ne da bi bili pri tem diskriminirani. Tudi ureditev očetovskega dopusta, po podatkih Organizacije Združenih narodov, v primerjavi z drugimi državami imamo na visoki ravni, prav tako projekt »Družinam prijazno podjetje«.

 

Ob načrtovanih ukrepih, ki so seveda nepriljubljeni, so pa nujni, bomo še naprej strmeli k prijaznim strategijam za družine, zlasti za tiste, ki se soočajo z revščino. Zaposlenim staršem bomo poskusili omogočiti spodbudno, družinam prijazno delovno okolje in podporne ukrepe, ki bodo na eni strani krepili enakomernejšo porazdelitev starševskih obveznosti med obema spoloma in zmanjševali diskriminacijo na trgu dela, po drugi strani pa bodo upoštevali tudi značilnosti delovnega procesa in pobude delodajalcev.

 

Mednarodni dan družin je odlična priložnost, da javnost opozorimo na pomen družin in nujnost spodbujanja boljšega razumevanja usklajevanja družinskega in poklicnega življenja med delavci, organizacijami in podjetji doma in po svetu. Ob koncu pa bi izkoristil to priložnost in vsem družinam in njihovim članom čestitam ob mednarodnem dnevu družin in jim želim vse dobro.

 

 

 


mag. Andrej Vizjak

Minister za delo, družino in socialne zadeve

Vir: MDDSZ

uredil : Branka
Datum objave : Torek, 15 Maj 2012 09:16

15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE 15. maj - MEDNARODNI DAN DRUŽINE

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice