naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2012
13
JUN
Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ


Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati 31.5.2012, prinaša nekaj novosti oziroma sprememb na področju uveljavljanja pravice do znižanega plačila vrtca, vročanja odločb, s katerimi se odloča o pravicah iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), odpovedi pravici iz javnih sredstev, otroškega dodatka.

Po novem starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni.

Tisti starši, ki imajo že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca za leto 2012 in imajo v vrtec vključenih več otrok, bo izdana nova odločba za drugega in nadaljnjega otroka. Veljavna odločba ostane v delu, ki se nanaša na prvega otroka, še naprej v veljavi.  

Od 1. septembra 2012 se ukinja dodatna subvencija v višini 1/6 cene malice za dijake, do splošne subvencije malice pa upravičen samo tisti učenec oziroma dijak, ki mu je priznana pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, in sicer od dneva, ko mu je pravica do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice priznana.

Pravico do dodatne subvencije malice starši za novo šolsko leto uveljavljajo na pristojnem CSD in sicer z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev od 01.07.2012 do 31.08.2012. Po tem datumu se pravica prizna od naslednjega dne po vložitvi vloge.

Ravno tako morajo pred začetkom šolskega leta uveljavljati pravico do subvencije prevoza za dijake in študente, ki se šolajo več kot 5 km od kraja stalnega bivanja.

Do otroškega dodatka za otroka so po novem upravičene družine,kjer povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače ne presega 64% (meja znaša 631,93 evra na družinskega člana), poleg tega pa se za 10% znižuje višina dodatka v 5. in 6. razredu.

Po novem pravica do dodatka za veliko družino ni več univerzalna pravica, ampak je vezana na dohodkovni cenzus tako kot pri otroškem dodatku. Ravno tako je pri pravici do pomoči ob rojstvu otroka.

Starševski dodatek od uveljavitve zakona znaša 55% minimalne plače (251 EUR), kar je več kot prej (196,49 EUR).

Z uveljavitvijo ZUJF se znižuje višina starševskega nadomestila. Porodniško nadomestilo se ne spreminja in za prve tri mesece ostaja 100 % osnove plače, starševsko nadomestilo (9 mesecev po 3 mesecih porodniške) pa se zniža tako, da namesto 100 % le ta za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. Nadomestilo znaša 100 %, kadar osnova ne presega 763,06 evrov (višina minimalne plače). Novost je tudi, da starševsko nadomestilo ni več omejeno navzgor na 2,5 kratnik temveč na 2 kratnik povprečne plače (1.888 evrov neto mesečno).

Zakon določa tudi nov način vročanja odločb, s katerimi se odloči o pravici po ZUPJS, in nov datum izvršljivosti odločbe. Z uveljavitvijo ZUJF se na podlagi 108. člena tega zakona ta odločba vroča z dostavo v hišni predalčnik, in ne več osebno.

Šteje se, da je bila ta odločba vročena enaindvajseti dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi. Opozarjamo tudi, da se odločba šteje za izvršljivo z dnem odpreme, in ne kot do sedaj šele z vročitvijo.

Pripravila:
Sabina Jenko

uredil : Branka
Datum objave : Sreda, 13 Junij 2012 13:27

Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ Novosti zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice