naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2013
13
DEC
Pojasnilo


Zadnje dni se na spletu pojavljajo informacije o tem, da naj bi na Centru za socialno delo Radovljica prišlo do ugrabitve otroka. Takšne izjave in pisanja odločno zavračamo, center za socialno delo je namreč izvedel ukrep odvzema otroka staršem.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možosto konkretnega primera ne moremo komentirati. Trenutno  tudi že rešujemo pritožbo na začasno odločbo, s katero je center za socialno delo odločil o odvzemu otroka staršem. Postopke centra preverja tudi Socialna inšpekcija.

V nadaljevanju podajamo splošno pojasnilo, v katerih primerih se lahko center za socialno delo za takšen ukrep odloči.  


Ukrepi za varstvo otrok so zelo zahtevni postopki, ki so določeni v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 119. členu. Centri za socialno delo imajo splošno pooblastilo za ukrepanje, in sicer je ta dolžan izvesti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Center sme tako staršem tudi odvzeti otroka in ga dati v vzgojo ali varstvo drugi osebi ali zavodu.


Pred tako odločitvijo pa mora center izvesti poseben postopek, v katerem ugotovi dejstva in okoliščine oziroma postopek ugotavljanja celovitega stanja, ki je podlaga za odločitev.  V postopku se namreč ugotavlja, ali starši zanemarjajo otrokovo varstvo in vzgojo do te mere, da je potrebno z ukrepom poseči v njihovo roditeljsko pravico oziroma ali ta poseg terja kakšna druga otrokova korist. V postopku se imajo starši kot stranke v postopku pravico udeleževati postopka in podati svoje mnenje o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so bile navedene v postopku, kot tudi predlagati dokaze.

Centri za socialno delo pogosto dobijo tudi anonimne prijave, ki jih morajo tudi  preveriti in ugotoviti njihovo resničnost. V postopku ugotavljanja celovitega stanja sta po Zakonu o socialnem varstvu predpisani dve dejanji: svoje mnenje o primeru mora podati strokovna komisija, ki jo imenuje direktor centra za socialno delo, center pa mora izvesti tudi ustno obravnavo. Center lahko v postopku zaprosi tudi za mnenje sodnega izvedenca.

 

V praksi pa se pogosto pojavijo primeri, ki zaradi ogroženosti otroka od centrov za socialno delo zahtevajo hitro in takojšnje reagiranje še pred koncem postopka. V takih primerih ima center možnost izdati tudi začasno odločbo. Izvedba zgoraj opisanega posebnega ugotovitvenega postopka namreč ne more zagotoviti nujnega ukrepanja v najhitrejšem možnem času. V tem času, ko velja začasna odločba, pa je pristojni center za socialno delo dolžan nadaljevati z ugotovitvenim postopkom in izdati odločbo na podlagi ugotovitve celotnega dejanskega stanja. Ključno vodilo dela strokovnih delavcev mora biti primarno korist otroka.


Vir: MDDSZ

uredil : Branka
Datum objave : Petek, 13 December 2013 09:16

Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo Pojasnilo

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice