naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2015
12
OKT
Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin


V Radencih je med 5. in 8. oktobrom 2015 potekal drugi del prvega multidisciplinarnega izobraževanja oziroma treninga strokovnjakov, ki z otroki, žrtvami kaznivih dejanj, za potrebe povezanih sodnih postopkov in z uporabo sodobnih tehničnih sredstev izvajajo razgovore oziroma intervjuje. Prvi del izobraževanja je sicer potekal v drugi polovici junija.
Ker gre za zelo občutljive teme in okoliščine, s katerimi se soočajo otroci kot žrtve tovrstnih dejanj, morajo biti intervjuji izvedeni na otroku prijazen način in v otroku prijaznem jezik ter tako, da so sprejemljivi za vse udeležence posameznega sodnega postopka. S tem ciljem je poseben poudarek treningov osredotočen na komunikacijske veščine, izvajanje forenzičnega intervjuja ter klinično psihologijo in psihiatrijo. Vodilni predavatelji multidisciplinarnega izobraževanja so bili izvedenka, dr. psihiatrije Martina Breda Žmuc Tomori, Nigel King, kriminalist s 30-letnimi izkušnjami s področja preiskav zlorab otrok (Policija v Yorkshiru, Velika Britanija) ter dr. Tatjana Dragovič Andersen, predavateljica Univerze v Cambridgu in večkratna kvalificirana NLP trenerka. 
Omenjena aktivnost je potekala v sklopu modernizacije pravosodja, ki jo Ministrstvo za pravosodje izvaja v okviru operacije e-Pravosodje in pripadajočega akcijskega načrta; operacija je v višini 85 % sofinancirana  s strani Evropskega socialnega sklada.
Širši cilj projekta je sledeč: vsem udeleženim v postopku omogočiti spremljanje razgovora (razgovor z otrokom – termin ZPP) ali intervjuja (intervju z otrokom – termin ZKP) z otrokom iz druge lokacije ter zagotoviti možnost posredovanja vprašanj strokovnjaku, ki izvaja razgovor/intervju, in sicer prek naprave iPod ali prek svetovnega spleta; in s tem v realnem času ustvariti posnetek intervjuja, ki se ga lahko uporabi v nadaljevanju postopka ali morebitnem paralelnem  postopku – vse z namenom izogiba sekundarne viktimizacije otroka.

Medresorska delovna skupina je namreč pripravila Priporočila za izvajanje razgovorov z otroki s pomočjo videokonference, ki so bila posredovana raznim organom in organizacijam, med njimi pa je tudi izvedba usposabljanja za strokovnjake, ki bi izvajali razgovore z otroki s pomočjo tehničnih sredstev, kar je Ministrstvo za pravosodje uresničilo v obliki opisanega izobraževanja.
Na osnovi Priporočil Sveta Evrope za otroku prijazno sodstvo je Ministrstvo za pravosodje leta 2011  v sodelovanju z drugimi deležniki, ki imajo opravka z otroki, žrtvami kaznivih dejanj ali udeleženci v civilnih postopkih, opremilo 11 otroku prijaznih sob na 11 centrih za socialno delo, kriznih centrih in prostorih društva Zrno v Mariboru. Urejanje otroku prijaznih sob  oziroma okolja, v katerem se bo ta počutil dobro, je potekalo v tesnem medsebojnem sodelovanju. Ministrstvo za pravosodje je namestilo videokonferenčno opremo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je odobrilo uporabo prostorov, Društvo Beli obroč Slovenije pa je s pomočjo sponzorja z organizacijo več dobrodelnih dogodkov »Žur z razlogom« poskrbelo za otroku prijazno pohištvo v sobah, namenjenih razgovorom oziroma intervjujem z otroki.Vir: Ministrstvo za pravosodje

uredil : Branka
Datum objave : Ponedeljek, 12 Oktober 2015 08:22

Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin Zakljucen prvi multidisciplinarni trening strokovnjakov za izvajanje intervjujev z otroki – zrtvami kaznivih dejanj na otroku prijazen nacin

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice