naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2011
11
NOV
IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO


S 1.1.2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur.l. RS, št. 62/2010 in 40/2012). Z uporabo tega zakona centri za socialno delo začnemo s postopki odločanja o pravicah do naslednjih denarnih prejemkov, ki se uveljavljajo po naslednjem vrstnem redu:

1. otroški dodatek,
2. denarna socialna pomoč,
3. varstveni dodatek,
4. državna štipendija.

Centri za socialno delo pa ob zgornjih pravicah, odločamo tudi o pravicah do naslednjih subvencij in plačil:

  • znižano plačilo vrtca,
  • subvencioniranja malice za učence in dijake,
  • subvencija kosil za učence,
  • subvencija prevozov za dijake in študente,
  • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
  • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
  • subvencija najemnine,
  • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
  • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Najbolj aktualna pravica, ki se uveljavlja v mesecu decembru  je znižano plačilo vrtca, zato  je potrebno vloge na novem obrazcu oddati na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino. Vloge je mogoče oddati po 1. decembru 2011 (in ne več do 15. novembra, kot je veljalo doslej).

Nova enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve - http://www.mddsz.gov.si/ in v knjigarnah. Prav tako pa vse dodatne informacije in podrobnejše opise posameznih pravic dobite na spletnih straneh MDDSZ.

Informacije dobite tudi na Centru za socialno delo Radovljica  v času uradnih ur, in sicer na Enoti za socialno varstvene pomoči in družinske prejemke na Kranjski cesti 13 v Radovljici ter na telefonski številki 04 537 14 00.

Glede na vse navedene spremembe in zaradi uvajanja novega informacijskega sistema ter velikega števila novih vlog, vlagatelje že zdaj prosimo za potrpežljivost pri čakanju na izdajo nove odločbe. Za razumevanje se že vnaprej vsem zahvaljujejo.


Pripravila:
mag.Sabina Jenko
Vodja enote za socialnovarstvene
pomoči in družinske prejemke

uredil : Branka
Datum objave : Petek, 11 November 2011 09:41

IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA V CENTRIH ZA SOCIALNO DELO

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice