naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2011
30
NOV
1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji


Centri za socialno delo začnejo 1.12.2011 sprejemati vloge za uveljavljanje transferjev po novi zakonodaji, vendar zdaj ni treba vsem na novo oddajati vlog!
 

Od 1. decembra dalje bodo centri za socialno delo sprejemali vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po novem zakonu. Davor Dominkuš, generalni direktor direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je  na novinarski konferenci, ki je bila 30.11.2011, je ponovno predstavil ključne novosti pri uveljanju posameznih družinskih in socialnih transferjev in podal najpomembnejše informacije, ki jih posameznik potrebuje za uveljavljanje posameznih transferjev po novem.

 

Kot je pojasnil Dominkuš je vloga objavljena na spletni strani ministrstva, objavljena bo tudi na portalu e-uprava in spletnih straneh centrov za socialno delo (CSD), mogoče pa jo je kupiti tudi v knjigarnah.
 

 

Vlogo je treba oddati pri centru za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). Vloži jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko.
 

 

Ob tem je Dominkuš še opozoril, da zaradi uveljavitve novega zakona zdaj ni treba vsem na novo uveljavljati pravic. Večina pravic, ki jih posamezniki ali družine že imajo, velja do izteka veljavnosti odločb. Kot je poudaril Dominkuš, morajo vlogo v decembru oddati tisti, ki želijo s 1. 1. 2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca, in tisti, ki imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011, in sicer le, če je otrok mlajši od 18 let in želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012. Poleg tega lahko vlogo v decembru oddajo tisti, ki jim bo državna štipendija do 18. leta starosti po 1. januarju mirovala in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek. Vlogo lahko v decembru oddajo vsi, ki želijo imeti pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, odmerjene že skladno z novim zakonom. Ob zavedanju, da bodo, ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, pravice po stari zakonodaji prenehale veljati.
 

Vloge za nadaljnje prejemanje ni treba oddati prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne pokojnine, saj bodo CSD-ji njihovo upravičenost do pravic po novi zakonodaji ugotavljali po uradni dolžnosti.
 

 

Nova zakonodaja sicer na novo ureja uveljavljanje pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
 

 

Glavne novosti so enotna vstopna točka - vse pravice se uveljavljajo pri centru za socialno delo, določen je vrstni red uveljavljanja pravic, nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej upoštevalo tudi premoženje, večja pravičnost in preprečevanje zlorab.

VLOGA

VEČ O NOVI ZAKONODAJI

 


Vir: Služba za odnose z javnostmi MDDSZ

 

uredil : Branka
Datum objave : Sreda, 30 November 2011 15:44

1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji 1.12.2011 CSD-ji začnejo sprejemati vloge za uveljevljanje transferjev po novi zakonodaji

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice