naroči si RSS novice RSS Novice Center za socialno delo Radovljica

2017
18
APR
15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik


15. aprila začenja veljati Družinski zakonik, ki je bil 31. marca 2017 objavljen v Uradnem listu. Osnovni cilj Družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih. Zato se pristojnost za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka prenašajo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča.

Sodišča bodo tako odločala o začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja, o rejništvu in skrbništvu. Družinski zakonik pri vsakem ukrepu posebej določa, koliko časa lahko traja, določa stalno preverjanje utemeljenosti nadaljnjega izvajanja ukrepa. Uvajamo tudi tako imenovano načelo najmilejšega ukrepa, ki pomeni, da je potrebno pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka uporabiti ukrep, ki bo otroka še zaščitil in hkrati čim manj posegel v pravice staršev. Odvzem otroka staršem je tako predviden kot skrajni ukrep.

Prenos pristojnosti odločanja na sodišča pa zahteva določene prilagoditve, zaradi katerih se bo Družinski zakonik začel uporabljati šele dve leti po uveljavitvi, torej 15. 4. 2019. V tem obdobju bo potrebno spremeniti vrsto postopkovnih in drugih zakonov ter pripraviti ustrezne podzakonske akte. Do začetka uporabe Družinskega zakonika bo potrebno pripraviti kadrovske in organizacijske spremembe ter izvesti vrsto potrebnih usposabljanj tako na sodiščih kot tudi na centrih za socialno delo.

V delu, ki ureja področje sklenitve zakonske zveze (postopek pred sklenitvijo in obred sklenitve zakonske zveze) ter ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, se bo Družinski zakonik pričel uporabljati 1. januarja 2018. Družinski zakonik daje bodočima zakoncema na voljo več možnih načinov sklenitve zakonske zveze kot veljavna ureditev, tudi takšne pri katerih so zahteve po obličnosti in slovesnosti minimalne. Zakonska zveza se bo tako lahko sklenila tudi brez prisotnosti prič (samo pred matičarjem in načelnikom upravne enote oziroma pooblaščeno osebo oziroma županom), možna pa bo tudi sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem.
 
Zakonik županom, kot osebam, ki uživajo poseben ugled v družbi, podeljuje zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonskih zvez, s čimer se sledi pogostim željam zakoncev. Župani tako v času opravljanja svoje funkcije ne bodo več potrebovali posebnega pooblastila, podeljenega s strani načelnika upravne enote, temveč bodo pooblaščeni že po samem zakonu.

Zakonik ureja tudi t.i. jubilejne poroke (ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze), kar do sedaj ni bilo zakonsko urejeno.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/

uredil : Branka
Datum objave : Torek, 18 April 2017 07:19

15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik 15. aprila je začel veljati Druzinski zakonik

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (88)
Arhiv (19)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice