Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika družbenega varstva in vzgoje otrok, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti pri svojih starših. Če je zdrav razvoj otrok iz kakršnih koli razlogov v družini ogrožen, Center za socialno delo otroku začasno zagotoviti bivanje v drugi družini (rejniški). Tako otroku kot staršem je potrebno pomagati, da na čim manj boleč način prebrodijo krizno obdobje in če se le da, začnejo ob strokovni pomoči z urejanjem družinske situacije tako, da se bo otrok lahko vrnil domov. Center za socialno delo si prizadeva, da se odpravijo vzroki, zaradi katerih je bil otrok oddan v rejništvo.
Rejništvo opravlja rejniška družina, kjer je pomembno, da vsi njeni člani soglašajo s tem, da v svojo družino sprejmejo tujega otroka ter odločitev za rejništvo sprejmejo skupaj. Rejnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti in Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti:
- imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
- imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo,
- mora biti polnoleten.

Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če Center za socialno delo glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.

Strokovna delavka na področju rejništva in posvojitev je
Uršula Bizant
tel.: 04/537-14-18