Pomagam tebi in sebi

Pomagam tebi in sebi je program prostovoljnega dela mladih z mladimi. Prostovoljci (iskalci zaposlitve, študenti) nudijo konkretne oblike pomoči na osebnem področju otrokom in mladostnikom, ki so iz različnih razlogov pri nas v Centru v obravnavi.
Namen programa je preprečevanje, razreševanje in odpravljanje socialnih stisk, osamljenosti in izključenosti iz socialne sredine.Več informacij lahko dobite pri vodji programa
Anica Klinar
Telefon: 04/537-14-16