Posvojitve

Posvojitev otroka je oblika družbenega varstva otrok, katerih starši so umrli, so neznani ali že leto dni neznanega bivališča, so se otroku odpovedali ali iz kakršnih koli razlogov ne morejo ali ne želijo skrbeti za otroka in so privolili, da ga dajo v posvojitev. Otroku se poiščejo taki starši, ki mu bodo nudili urejen in varen dom. S posvojitvijo se posvojenec popolnoma izloči iz družine naravnih staršev in povsem preide v družino posvojiteljev. Posvojitelji se v rojstno matično knjigo vpišejo kot posvojenčevi starši. S posvojitvijo nastanejo med posvojencem in posvojiteljem enaka razmerja kot med sorodniki, prenehajo pa pravice in dolžnosti med posvojencem in njegovimi biološkimi starši. Posvojitve ni mogoče razvezati. Posvojitve ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Strokovna delavka na področju rejništva in posvojitev je
Tanja Bregant
tel.: 04/537-14-18