Pravice otrok - odkrivajmo in preprečujmo vse oblike zlorab

Preventivni program »Pravice otrok – odkrivajmo in preprečujmo vse oblike zlorab otrok« pomaga pri odkrivanju in preprečevanju zlorab med mladimi in preprečevanju medvrstniškega nasilja. Program je namenjen otrokom 7. razredov osnovne šole.

Namen programa je:

  • Informiranje in osveščanje otrok o njihovih pravicah, s poudarkom na vseh oblikah zlorab
  • Seznanjanje otrok z dejavnostjo Centra za socialno delo in Kriznega centra za mlade
  • Otroci dobijo znanja, kako se zlorabi izogniti, jo prekiniti, kako naj se branijo
  • Otroci dobijo povratno informacijo o svojem vedenju, nove vzorce konstruktivnega reševanja konfliktov
  • Otrokom je odprta pot prepoznavanja in izražanja čustev
  • Zadovoljevanje potreb po družabnosti, sprostitvi, samopotrjevanju, uveljavljanju