Preventivni programi

V Centru za socialno delo Radovljica smo razvili vrsto dejavnosti in programov, ki dopolnjujejo naše osnovne naloge. Tako sledimo in si prizadevamo odzvati potrebam v lokalnem okolju. Programi so namenjeni preprečevanju socialnih stisk posameznikov in skupin. Izvajamo različne programe, ki so namenjeni otrokom in družinam:  


KDO BO NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
POMAGAM TEBI IN SEBI
MLADI NA PRAGU ŽIVLJENJA  
ZA SREČO OTROK… 
PRAVICE OTROK - ODKRIVAJMO IN PREPREČUJMO VSE OBLIKE ZLORAB
LAIČNA POMOČ DRUŽINI
USTVARJANJE NENASILNE ŠOLSKE KLIME