Programi

V Centru za socialno delo Radovljica smo razvili vrsto dejavnosti in programov, ki dopolnjujejo naše osnovne naloge. Tako sledimo in si prizadevamo odzvati potrebam v lokalnem okolju. Programi so namenjeni preprečevanju socialnih stisk posameznikov in skupin.
Izvajamo različne programe, ki so namenjeni otrokom in družinam: