Zaposleni

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
Enota Radovljica

Gorenjska cesta 16, Radovljica - vhod nasproti avtobusne postaje

POMOČ POSAMEZNIKU IN DRUŽINI
UPRAVA
II. nadstropje
 
   Ime in priimek  Področje dela Telefon   E-pošta
 1  Sandra Merdanović  Vodenje enote po pooblastilu v.d. direktorice  04/537-14-17  sandra.merdanovic@gov.si
 2  Tanja Bregant  Rejništvo, posvojitve, mladoletno skrbništvo  04/537-14-18  tanja.bregant@gov.si
 3  Viktorija Kralj Požar  Nasilje v družini - odrasli, urejanje stikov  04/537-14-25  viktorija.kralj-pozar@gov.si
 4  Irena Stojc  Glavna pisarna  04-537-14-00  irena.stojc@gov.si
 5  Anica Klinar  Mladostniki s težavami v odraščanju  04/537-14-16  anica.klinar@gov.si
 6  Zara Pleterski  Psihologinja  04/537-14-12  zara.pleterski@gov.si
 7  Branka Jakšić  Sociologinja, delo na projektih  04/537-14-27  branka.jaksic@gov.si
 8  Darija Žaler  Skrbništvo odrasli  04/537-14-13  darija.zaler@gov.si
 9  Nina Nose  Skrbništvo odrasli  04/537-14-26  nina.nose@gov.si 
 10  Darja Cvetko  Pisarniška referentka  04/537-14-00  darja.cvetko@gov.si
 11  Ana Praznik  Varstvo in zaščita otrok, svetovanje v razveznih postopkih in po razpadu izvenzakonske skupnosti  04/537-14-23  ana.praznik@gov.si


UVELJAVLJENJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
I. nadstropje
 
  Ime in Priimek  Področje dela Telefon  E-pošta 
1 Sabina Jenko  Pravice po ZUPJS 04-537-14-21  sabina.jenko@gov.si
2 Natalija Svetina  Starševsko varstvo 04-537-14-24  natalija.svetina@gov.si
3 Simona Purgar  Pravice po ZUPJS 04-537-14-31  simona.purgar@gov.si
4 Ana Koren  Prva socialna pomoč, Preživnine, Postpenala 04-537-14-30  a.koren@gov.si
5 Marina Dokmanac  Pravice po ZUPJS 04-537-14-29  marina.dokmanac@gov.si
6 Ana Delišimunović  Pravice po ZUPJS 04-537-14-22  ana.delisimunovic@gov.si
7 Mateja Markovič Markelj  Varstvo odraslih in oseb s posebnimi potrebami 04-537-14-14  mateja.markovic-markelj@gov.si
8 Nermina Osmanović  Enotna vstopna točka 04-537-14-38  nermina.osmanovic@gov.si

-