Zaposleni

SEDEŽ CENTRA ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
Kopališka cesta 10, Radovljica  (na hribčku)
 

 
   Ime in priimek  Področje dela Telefon   E-pošta
 1  Urška Repar Justin  Direktorica  04/537-14-17  urska.repar-justin@gov.si
 2  Špela Cegnar  Računovodstvo  04/537-14-19  spela.cegnar@gov.si
 3  Tanja Bregant  Rejništvo, posvojitve, mladoletno skrbništvo  04/537-14-18  tanja.bregant@gov.si
 4  Darija Žaler  Nasilje v družini, urejanje stikov  04/537-14-25  darija.zaler@gov.si
 5  Ana Koren  Preživnine, Postpenala, Prva socialna pomoč  04-537-14-30  a.koren@gov.si
 6  Anica Klinar  Mladostniki s težavami v odraščanju  04/537-14-16  anica.klinar@gov.si
 7  Zara Pleterski  Psihologinja  04/537-14-12  zara.pleterski@gov.si
 8  Branka Jakšić  Sociologinja, delo na projektih  04/537-14-27  branka.jaksic@gov.si
 9  Sandra Merdanović  Skrbništvo  04/537-14-13  sandra.merdanovic@gov.si
 10  Nina Nose  Pravnica  04/537-14-26  nina.nose@gov.si 
 11  Darja Cvetko  Pisarniška referentka  04/537-14-00  darja.zupan@gov.si
 12  Viktorija Kralj Požar  Varstvo in zaščita otrok, svetovanje v razveznih postopkih in po razpadu izvenzakonske skupnosti  04/537-14-23  viktorija.kralj-pozar@gov.si


ENOTA ZA SOCIALNOVARSTVENE POMOČI IN DRUŽINSKE PREJEMKE
Kranjska cesta 13, Radovljica (pri avtobusni postaji)


  Ime in Priimek  Področje dela Telefon  E-pošta 
1 Sabina Jenko  Pravice po ZUPJS 04-537-14-21  sabina.jenko@gov.si
2 Natalija Svetina  Starševsko varstvo 04-537-14-24  natalija.svetina@gov.si
3 Simona Purgar  Pravice po ZUPJS 04-537-14-31  simona.purgar@gov.si
4 Lidija Pajk  Glavna pisarna 04-537-14-11  lidija.pajk@gov.si
5 Marina Dokmanac  Pravice po ZUPJS 04-537-14-29  marina.dokmanac@gov.si
6 Ana Delišimunović  Pravice po ZUPJS 04-537-14-22  ana.delisimunovic@gov.si
7 Nadja Kozminčuk  Varstvo odraslih, Pripravnica 04-537-14-14  nadja.kozmincuk@gov.si
8 Nermina Osmanović  Enotna vstopna točka 04-537-14-38  nermina.osmanovic@gov.si

-